فن و هواکش های فشار ضعیف – مدل بکوارد منحنی

فن و هواکش های فشار ضعیف – مدل بکوارد منحنی

معرفی اجمالی محصول

هواکش صنعتی :

سیستم انتقال قدرت : مستقیم – غیر مستقیم