,

حضور در نمایشگاه بین الملی صنعت کاشی و سرامیک یزد

, ,

لوازم یدکی فن و هواکش های صنعتی

, , , ,

فن های ساختمانی

, ,

فن و هواکش فشار متوسط

, , ,

هواکش دوبل بکوراد منحنی

, , ,

هواکش دوبل بکوارد صاف

Double Blower

, ,

هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

, ,

هواکش های فشار قوی – بکوارد صاف

هواکش های فشار قوی – بکوارد صاف