حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین الملی صنعت کاشی و سرامیک و صنایع وابسته یزد